Kontakt :

Tel: +48 519 323 891
Mail:
info@fotokrr.pl
krrgrafika@gmail.com

Menu :
Przykłady :
Sprzęt i inne :
Galerie :
Zapraszam na :
Przykłady :

Szparowanie zdjęć co to jest ?

Szparowanie zdjęć (usuwanie tła) – są to czynności polegające na usunięciu ze zdjęcia tła, tak aby szparowany obiekt można było wyizolować i umieścić na  innym tle (najczęściej białym ). 
Szparowania w znaczeniu usuwania, a także wymiany tła najczęściej używa się podczas przygotowania fotografii produktowej. 
W efekcie po usunięciu tła uwaga odbiorcy skupia się na produkcie, a nie na tle, które zazwyczaj nic nie wnosi. Dodatkowo wymiana tła może wpłynąć na estetykę fotografii.
Oczywiście, wycięty obiekt nie musi trafić na jednolite tło. Tłem może być na przykład  jakaś scena, a także przezroczystość, czyli brak tła.
Szparowania i technik powiązanych używa się również podczas retuszu zdjęć i fotomontażu. W tym przypadku, zazwyczaj chodzi o dokładną selekcję jakiegoś obiektu. Takie zaznaczenie konieczne jest w celu precyzyjnego oznaczenia obszaru korekty, a także np. w celu przesunięcia obiektu lub fragmentu fotografii.

Before After

Idealne zdjęcie produktowe

Podczas szparowania zdjęć produktowych istotny wpływ na finalny efekt ma jakość fotografii źródłowej jaką otrzymam.

Idealne zdjęcie powinno być kontrastowe. Wszystkie krawędzie powinny być widoczne, a także ostre, dlatego więc fotografia powinna być wykonana z dużą głębią ostrości. Tło na którym fotografowany jest przedmiot powinno być jak najbardziej zbliżone do docelowego. Rozdaj tła na którym będzie wykonane zdjęcie należy dobrze przemyśleć, gdyż zależnie od powierzchni, tło potrafi się odbijać na powierzchniach, tworząc trudne do usunięcia poświaty. Zależnie od używanego sprzętu wartość przysłony należy ustawić na wartość F11 – F16. Zdjęcie powinno być wykonane z jak najmniejszą wartością ISO. Dzięki niskiej wartości ISO ilość szumów będzie minimalna. Na skutek użycia wysokiej wartości przysłony i niskiej wartości ISO wydłuża się czas naświetlania, dlatego należy używać statywu.

Kolejnym warunkiem wykonania dobrego zdjęcia produktowego, jest oświetlenie, a także cienie, lub brak cieni. 
Produkt powinno się fotografować w namiocie lub na stole bezcieniowym. Scenę należy odpowiednio doświetlić. Należy zrobić to w taki sposób, aby maksymalnie zredukować cienie, lub odpowiednio je wymodelować. W razie potrzeby sztuczny cień można dorobić w czasie post-produkcji. Krawędzie fotografowanego produktu nie powinny „ginąć w płytkiej głębi ostrości” i zlewać się z cieniami. Na zdjęciu nie powinno być szumów, spowodowanych zbyt wysoką wartością ISO.

Należy pamiętać również o ostrości, ponieważ zdjęcia gdzie główny element fotografii jest nieostry lub poruszony nie przyciągną uwagi odbiorcy. Co więcej moim zdaniem taka wada dyskwalifikuje zdjęcie, ponieważ popsute ujęcie może zniechęcać potencjalnego odbiorcę.
Fotografię można wyostrzyć w czasie retuszu, ale tak naprawdę jednak wyostrza się zdjęcia są które miały prawidłową ostrość już przed obróbką. Podsumowując, dobrze, lub chociaż przyzwoicie wykonane zdjęcie źródłowe jest podstawą dobrej fotografii produktowej.

 
Before After

Usuwanie tła z obiektów o nieostrych krawędziach

Osobną kwestą jest jeśli zamysłem fotografa jest aby np. tylna krawędź fotografowanego przedmiotu była rozmyta. Przykładem może być np. kanapa fotografowana z boku, gdzie bliższy bok na pierwszym planie jest ostry, a dalsze krawędzie „giną coraz bardziej w głębi ostrości” W takich przypadkach wolę pomimo wszystko do obróbki otrzymać zdjęcie wykonane z dużą wartością przysłony. Efekt rozmycia zwiększę (lub dorobię) w czasie post- produkcji. Takie działanie zwiększa kontrole nad krawędzią. W żadnym wypadku nie chcę jednak twierdzić, że nie da się usuwać tła z obiektów które mają rozmyte krawędzie. Podczas szparowania obiektów z rozmytymi krawędziami, nie do końca można przewidzieć jaki będzie efekt finalny, co czasem powoduje konieczność różnych innych korekt na powierzchni przedmiotu. Potrafi to niekiedy skomplikować pracę.

Szparowanie - nie ma zdjęć idealnych ?

Pomimo tego o czym napisałem powyżej, rzadko trafiają się zdjęcia w 100% idealne.
Co więcej, zdarza się, że otrzymuję do szparowania zdjęcia wykonane starym smartfonem i sfotografowane raczej jako dokumentacja, a nie pod kątem sklepu internetowego. Z takich zdjęć także da się usunąć tło. Należy jednak liczyć się z tym, że efekt finalny nie będzie tak dobry jak w przypadku zdjęcia wykonanego zgodnie z zasadami sztuki. Słabe zdjęcia często są  wykonane z wysoką wartością ISO i z tego powodu są zaszumione. Często zdjęcie należy dodatkowo globalnie i lokalnie rozjaśnić skutkiem tego jest jeszcze większa ilość szumu. Cienie zlewające się z krawędziami przedmiotu skutkują tym, że w czasie obrysowywania trzeba zgadywać gdzie znajdują się krawędzie obiektu. Czasem krawędzie należy ręcznie odtworzyć.

W przypadku źle wykonanych zdjęć nie ma szans, aby użyć automatycznych narzędzi do wykonania selekcji. Wszystko należy zrobić ręcznie. Co ma wpływ na czas wykonania i koszty. Zazwyczaj po obróbce krawędzie są dalekie od ideału. Aby zatuszować niedoskonałości używam większego stopnia wytapiania krawędzi, często dodaję mocny cień.
Produkty wycięte ze słabych zdjęć wyglądają przyzwoicie i są przyjemnie w odbiorze, jednak wprawne oko zauważy, że nie jest idealnie.
Wiem, że nie jest łatwo szczególnie w domowych warunkach, wypełnić wszystkich warunków o których wyżej napisałem. Zostawanie się chociaż do kilku wymienionych uwag znacznie poprawi jakość zdjęć.

Before After

Szparowanie zdjęć - pliki RAW czy JPG ?

Lepiej jest dostarczać zdjęcia źródłowe w formacie RAW. W większości przypadków usuwanie tła wiąże się i tak z mniejszym lub większym retuszem. Typ dostarczonego pliku ma znaczenie nie tyle podczas samego szparowania, ale podczas retusz związanego ze szparowaniem zdjęć.  Dzieje się tak, ponieważ, zdjęcie w formacie RAW zawierają więcej informacji, niż skompresowane pliki JPG. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku gdy zdjęcie należy mocno rozjaśnić lub „np. „wyciągnąć” jakąś krawędź z cieni.
Na skutek mocnego rozjaśnienia pojawiają się szumy. Jeśli pracujemy z plikiem RAW, obraz (dzięki większej ilości informacji zawartej w pliku RAW) można mocniej rozjaśnić bez pojawienia się szumów. Szumy da się, oczywiście redukować, niestety efektem ubocznym jest rozmydlenie (utrata detali) korygowanego fragmentu fotografii. 

Ogólnie, poza szczególną uwagą jaką należy poświęcić jakości krawędzi retusz związany ze szparowaniem zdjęć nie różni się jakoś szczególnie od retuszu innych rodzajów fotografii.
Zdarzyć się jednak może, że produkt gdy znajdzie się na docelowym tle, może okazać się zbyt jasny lub zbyt ciemny, wskutek czego musimy dokonać globalnej korekty jasności i innych ustawień.

Jeżeli nie ma do dyspozycji plików RAW, to pliki JPG, także  najdą się do szparowania. 
Ważne jest aby zdjęcia były dobrej, lub chociaż przyzwoitej jakości. Jeśli dostarczamy pliki JPG, należy zwrócić uwagę na stopień kompresji, tak aby ten stopień był jak najmniejszyW plikach JPG stosowana jest kompresja stratna i w wyniku zbyt dużego stopnia kompresji na zdjęciach tworzą się artefakty. Bardzo to utrudnia usuwanie tła, a także  inną obróbkę. Bez względu na rodzaj zdjęć, należy je dostarczyć w jak największym rozmiarze, gdyż podczas obróbki dobrze jest mieć „zapas pikseli”. Nie ma tutaj znaczenia w jakim docelowo rozmiarze używane będą zdjęcia.  

Before After

Szparowanie zdjęć - wycinanie włosów i przezroczystości - kolor tła jest istotny

Tak jak wyżej napisałem kolor tła jest istotny podczas fotografowania przedmiotów odbijających światło. Tło na zdjęciu źródłowym jest równie istotne na zdjęciach o bardzo skomplikowanych kształtach. Dobrym przykładem są tu bujne ludzkie włosy. Największy problem jest gdy na skutek, źle dobranego tła, wysokiej wartości ISO i źle ustawionej głębi ostrości włosy zlewają się z tłem. Problem występuje najczęściej gdy zachodzi potrzeba wycięcia osoby z przypadkowego zdjęcia nie wykonanego pod kontem usuwania tła. Opisane problemy można rozwiązać poprzez np. przycięcie krawędzi, tudzież większe rozmycie. Nie jest to jednak rozwiązanie idealne, ponieważ odbywa się kosztem ilości (krawędzi – końcówek) włosów, które częściowo należy później dosztukować. Jeżeli włosy miały by być idealnie wycięte należy zwrócić uwagę na, odpowiedni dobór koloru tła, ISO, oraz ustawienia przysłony nie powinny być zbyt niskie.

Kolor tła na jakim był sfotografowany przedmiot ma duże znaczenie jeżeli zdjęcie będzie miało być docelowo na przezroczystości. Zdjęcie na przezroczystości (czyli bez tła) z założenia jest półproduktem. Gdy zdjęcie trafi już w docelowe miejsce, może się okazać, że poświaty (jak również inne parametry) pochodzące z fotografowanego tła nie pasują do tła docelowego.

Before After

Usuwanie tła – Automatyczna selekcja

Podstawową czynnością podczas szparowania plików jest zaznaczenie (selekcja) obiektu, który chcemy wyciąć z tła.
Adobe Photoshop posiada kilka narzędzi wspomagających szparowanie przeznaczonych do automatycznej, lub częściowo automatycznej selekcji. Narzędzia służące do zaznaczania – selekcji to: „Szybkie Zaznaczenie”, „Różdżka”, „Zaznacz Temat”, „Zaznaczenie Obiektów” i „Zaznacz Niebo” oraz „Zakres Kolorów” i „Obszar skupienia”
Skoro jest taki wybór to może wydawać się, że przy pomocy automatycznych narzędzi sprawę selekcji  można szybko i sprawnie załatwić.
Niestety, jeśli potrzebny jest jakiś choćby minimalny poziom precyzji, to się nie uda. Automatyczne narzędzia sprawdzają się tylko przy idealnych zdjęciach, gdzie jakość krawędzi nie jest specjalnie istotna. Zdjęcia te muszą być tyle idealne, że w praktyce rzadko takie występują.

Szparowanie zdjęć - zakres Kolorów i Obszar skupienia

Selekcja przy pomocy „Zakres Kolorów” umożliwia zaznaczenie obszarów na fotografii które są zbliżone do siebie kolorystycznie, również w sensie świateł i cieni. Narzędzie to wymaga mocno kontrastowych kolorów, słabo działa z gradientami i nie radzi sobie gdy tło ma podobny kolor do przedmiotu.
Obszar Skupienia” działa na dość podobnej zasadzie (moim zdaniem) z tym, że zamiast kolorów wyszukuje ostre, kontrastowe krawędzie. Zaletą jest umieszczenie w oknie narzędzia pędzla „szybkiego zaznaczenia” co pozwala korygować w trakcie pracy selekcje. Jednak pomimo wszystko „obszar skupienia” działa dobrze jeśli krawędzie na zdjęciu są bliskie ideału.
Opisane wyżej narzędzia posiadają sporo dodatkowych ustawień, które poprawiają jakość zaznaczenia. Nie rozwiązują one jednak wyżej opisanych problemów, a także nie powodują, że selekcje można uznać za dobrą.

Zaznacz Temat, Zaznaczenie Obiektów i Zaznacz Niebo

Before After

Narzędzie „zaznacz niebo” jest chyba jedynym narzędziem do selekcji które nie posiada żadnych dodatkowych ustawień. Zgodnie z nazwą zaznacza niebo na zdjęciach „plenerowych”. W przypadku tego narzędzia przyznać muszę, że działa to całkiem dobrze, zwłaszcza, że w tego typu selekcjach nie jest zazwyczaj wymagana wielka precyzja. Niekiedy próbuję zaznaczać tło przy pomocy tego narzędzia, ale zazwyczaj efekty są gorsze niż w przypadku nieba.

Zaznacz temat” jest narzędziem, które do niedawna, także nie posiadało żadnych dodatkowych ustawień. W nowszych wersjach Adobe Photoshop pojawił się wybór. Zaznaczenie może być odbywać się przy pomocy algorytmu na lokalnym komputerze lub w chmurze. Muszę przyznać, że zaznaczenie która powstaje „w chmurze” jest zdecydowanie lepszej jakości. Niestety zaznaczenie przez AI z chmury nie radzi sobie ze zdjęciami słabszej jakości. Zaznacz Temat działa na całym obszarze zdjęcia (warstwy) i jest dość nieprzewidywalne (AI) zdarza się, że dobrze trafi w obiekt który ma zaznaczyć, ale czasem zaznaczy coś innego. Realnie narzędzie to może się sprawdzić w przypadku pojedynczego obiektu umieszczonego na kontrastowym tle.

Inną wersją „Zaznacz Temat”, a właściwie innym narzędziem jest Zaznaczenie Obiektów. Narzędzie to działa w trochę podobny sposób jak „Zaznaczenie Tematu”, ale zaznacza obiekty które my wybierzemy. Narzędzie do w porównaniu do „Zaznaczenia Tematu” jest na pewno ciekawsze i bardziej uniwersalne. Problemem jest tu jednak kiepska jakość tego zaznaczenia, która zbliżona jest do zaznaczenia tematu przy użyciu lokalnych obliczeń. Jeśli w przyszłości zaznaczenie obiektów połączone zostanie z AI w chmurze i dopracowane, ma szanse uczynić szparowanie i wszelkie selekcje szybszymi i łatwiejszymi.

Szybkie Zaznaczenie i Różdżka

Różdżka” jest dość starym narzędziem i chyba w Adobe Photoshop jest od pierwszych wersji, obecnie bardzo rzadko z niej korzystam. Działanie „różdżki” polega na zaznaczeniu podobnych kolorów. Głównym ustawieniem tego narzędzia jest „Tolerancja” która oznacza w tym przypadku większy lub mniejszy zakres zaznaczanych kolorów.
Trochę lepiej moim zdaniem sprawdza się narzędzie „Szybkie Zaznaczenie”, ponieważ jest bardziej, elastyczne w porównaniu do Różdżki. Producent twierdzi, że w jakieś części za działanie tego narzędzia odpowiada AI.
Jednak przy szparowaniu bardziej skomplikowanych obiektów (i zdjęciach o jakości nie idealnej) zarówno „Szybkie Zaznaczenie” jak i „Różdżka” nie bardzo się sprawdza. Selekcja przy pomocy tych narzędzi trwa strasznie długo. Pojawia się dużo błędów podczas zaznaczania. Istnieje ryzyko pominięcia jakiegoś istotnego fragmentu. 

Automatyczna selekcja - podsumowanie

Zaznaczenia powstałe przy pomocy różnych automatycznych, półautomatycznych narzędzi, czy też AI można łączyć. Selekcje można korygować poprzez wygładzanie, wytapianie i rozszerzanie.  Jednak gdy używamy automatycznego zaznaczenia, może się darzyć, że jakaś istotna dla produktu jego część znalazła się poza selekcją. Zdarzyć się może, że jedna z krawędzi odbiega jakością od pozostałych. Na zakończenie, może się jednak okazać, że pomimo ogromu pracy zaznaczenie nie jest dostatecznie dokładne na sutek czego szparowanie wypadnie słabo.
Z tego powodu automatyczną selekcję należy zawsze uważnie obejrzeć i ewentualne błędy skorygować (np. szybką maską). Nie jest odosobnioną sytuacją, że poprawki po automatyce i AI potrafią zabrać więcej czasu niż ręczne zaznaczenie obiektu.
Wniosek nasuwa się taki, że najpewniejszą i realnie najszybszą metodą usuwania tła jest ręczne zaznaczenie obiektu przy pomocy ścieżek.

Before After
Szparowanie zdjęć - ręczna selekcja - ścieżki

Tak jak wyżej napisałem „jedynie słusznym” podejściem do szparowania zdjęć jest zaznaczania obiektów poprzez ścieżki (path). A konkretnie chodzi o ręcznie obrysowanie obiektu ścieżką i na podstawie tej ścieżki utworzenie selekcji – zaznaczenia.
Pozornie, może wydawać się, że ręcznie obrysowanie obiektu jest bardzo czasochłonne. Nie jest to jednak prawdą, przy odrobinie wprawy ścieżki rysuje się tak naprawdę bardzo szybko.
Odchodzi, również problem z czasochłonnym sprawdzaniem i poprawianiem automatycznej selekcji, które potrafi trwać dłużej niż obrysowanie ścieżką. Kolejną zaletą ścieżek jest dokładność zaznaczenia. Podczas ręcznego rysowania nie ma możliwości przegapienia jakiegoś fragmentu obrysowanego obiektu. Również jakość krawędzi jest lepsza, nie występują „wahania selekcji” w miejscach gdzie krawędzie zlewają się z tłem.

Istnieje, także możliwość mieszania automatycznej selekcji z ręcznym obrysowywaniem ścieżką. Jeżeli część zdjęcia jest „podatna” na automatyczne znaczenie, to w takim razie zaznaczam automatycznie cały obiekt. Na podstawie automatycznego zaznaczenia tworzę ścieżką dla całego obiektu. Z utworzonej ścieżki usuwam jej cześć gdzie automatyczne zaznaczenie „nie dało rady” .W miejscu usuniętej automatycznej ścieżki dorysowuję ręcznie ścieżkę.
W podsumowaniu napiszę, że ręczne rysowanie ścieżek ma dla mnie same zalety, jest przede wszystkim szybsze i dokładniejsze. W praktyce w 95% plików usuwam tło przy pomocy ścieżek. 

Szparowanie zdjęć - dopracowanie zaznaczenia - selekcji

Przed wycięciem obiektu z tła, zaznaczenie należy dopracować. Jeśli np. ze ścieżki utworzymy zaznaczenie, bez żadnych dodatkowych parametrów, to w efekcie krawędzie wyciętego przedmiotu będą takie jak by były wycięte „tępymi nożyczkami”, będą one postrzępione i bardzo „twarde”. Jeżeli chcemy aby, wycięte krawędzie były przyjemniejsze dla oka, to podczas gdy tworzymy zaznaczenia powinniśmy odpowiednio ustawić wygładzenie i wytopienie. Potem, gdy sekcja jest już gotowa można ją także zawęzić lub rozszerzyć. Selekcję można również ponownie wytopić i wygładzić. Ręczny sposób w przypadku prostszych obiektów się sprawdza i jest wystarczający.

Jednak większe możliwości, a także podgląd „na żywo” tego co robimy dale narzędzie „Zaznacz i Maskuj”. Gdy używamy „Zaznacz i Maskuj” poza parametrami które wyżej opisałem mamy do dyspozycji dodatkowo:

  • Kontrast”, czyli w tym przypadku zwiększenie kontrastu wytopionej krawędzi.
  • Przesuń krawędź”, czyli, bardziej precyzyjne rozszerzanie i zawężanie selekcji.
  • Pędzel Poprawiania Krawędzi” jest chyba najpotężniejszym i najciekawszym narzędziem w „Zaznacz i Maskuj”. Narzędzie to umożliwia precyzyjne zaznaczenie włosów, frędzli i podobnych skomplikowanych krawędzi.

Nieoceniona jest także możliwość zapisu i odczytu ustawień poprawianych krawędzi.
Podsumowując, jeśli mamy dobrze narysowaną ścieżkę to w połączeniu z „Zaznacz i Maskuj” sensownie można zaznaczy nawet najtrudniejszą krawędź. Oczywiście wymaga to trochę wprawy i późniejszych ręcznych poprawek.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zapraszam do obejrzenia przykładów, zapoznania się z zasadami współpracy i składania zleceńWięcej przykładowych zdjęć znajduje się tutaj oraz w moim portfolio.

www.fotokrr.pl – Retusz i Szparowanie zdjęć. Tel. +48 519 323 891 mail: info@fotokrr.pl , krrgrafika@gmail.com